Curso académico: 2021/2022
Centro: 15027216 - IES Fernando Esquío

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a María José Carballo Prieto
Vicedirector/a María Nuria Freire Agrafojo
Secretario/a Diego Sánchez Pereira
Xefe/a de estudos Adrián Esteban García