Curso académico: 2021/2022
Centro: 15026698 - IES Espiñeira

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a María Ana Domínguez Pérez
Vicedirector/a Lucía Somoza Rey
Secretario/a Carlos Javier Chouza Blanco
Xefe/a de estudos Jorge Rodríguez Martínez