Curso académico: 2022/2023
Centro: 15025301 - IES Arcebispo Xelmírez II

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a María Pilar Tobar Quintanar
Vicedirector/a Rosa Perla Quintela Sende
Secretario/a María Teresa Pallares Valdés
Xefe/a de estudos Moisés Iglesias González