Curso académico: 2021/2022
Centro: 15021470 - IES Canido

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Pardo Vázquez
Vicedirector/a Paula María Méndez Porto
Secretario/a Rodrigo Montes Rodríguez
Xefe/a de estudos Marcela Ríos Grueiro