Curso académico: 2021/2022
Centro: 15019372 - CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Ana Cristina García Torralba
Secretario/a María del Rocío Soto Canosa
Xefe/a de estudos María José Villaverde Carballo