Curso académico: 2021/2022
Centro: 15011336 - CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a María Isabel Graña Pérez
Secretario/a Begoña Rey Álvarez
Xefe/a de estudos María Teresa Pazos Saavedra