Curso académico: 2023/2024
Centro: 15006742 - IES Concepción Arenal

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Jesús María Máiz San Martín
Vicedirector/a Rocío Pérez Porto
Secretario/a Ángela Vázquez Pena
Xefe/a de estudos de adultos Teodosio Francisco Ramírez Jorquera
Xefe/a de estudos Francisco Souto Martínez