Curso académico: 2021/2022
Centro: 15005233 - IES Agra do Orzán

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Diego Taboada Lesta
Vicedirector/a Eduardo Patiño Núñez-Romero
Secretario/a María Amparo Vigo Lancho
Xefe/a de estudos Eneko Sertucha Lista