Neste módulo 9 centrarémonos sobre un novo tipo de contido interactivo: as leccións.

Tamén vos ofrecemos outra documentación de interese sobre outros tipos de contidos que se poden realizar dentro dun Moodle, como son os Glosarios, Talleres ou Bases de datos.

Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06