Recursos e módulos interactivos

Nos seguintes módulos veremos como crear diferentes tipos de recursos interactivos nos cales, a diferencia dos anteriores, os alumnos xa teñen que realizar algunha acción, como pode ser respostar a unhas preguntas, entregar unha tarefa proposta, participar dun debate, etc.

O primeiro recurso que veremos será o dos cuestionarios. Nesta ocasión empregaremos directamente o manual de Jesús Baños, onde podedes atopar información con total claridade sobre como crear este recurso.


Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06