Práctica 7

Esta práctica consistirá en crear tres tipos diferentes de recursos transmisivos no curso creado anteriormente.

Seguindo as indicacións para cada tipo de contido vistos nos temas expostos neste módulo, cada alumno deberá realizar un contido dos seguintes tipos:

  • Páxina web.
  • Amosar un directorio.
  • Etiqueta.

No primeiro dos recursos, tipo Páxina web, deberase incluír algún dos seguintes elementos: imaxe, táboa ou hipervínculos.

No segundo recurso o directorio que se amose deberá conter varios elementos e, entre eles, algún ficheiro comprimido en formato .zip que a súa vez conteña varios ficheiros.

O terceiro dos recursos, etiqueta, será de creación libre.

Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06