Práctica 6

Nesta práctica deberemos de configurar o curso creado no módulo anterior coas seguintes características:

 • Categoría: Alumnos

 • Formato: formato de temas

 • Número de temas: 5

 • Grupos: grupos visibles

 • Chave de inscrición: "chave" (sin as comiñas)

O resto das opcións de configuración deberán deixarse como viñan por defecto.

Unha vez gardadas estas opcións realizaremos dúas capturas de pantalla:

 1. Captura da interface do curso co novo formato de temas.
  Curso en formato temas

 2. Captura da lista de cursos, onde se observe o curso do alumno dentro da categoría Alumnos e se vexa que está configurado con chave.
  Curso con chave dentro da categoría alumnos

Nota: para poder acceder ao listado dos cursos podemos premer sobre o botón Todos os cursos que se indica na seguinte imaxe.

Acceso a Todos os cursos
Última modificación: Mércores, 23 de Decembro de 2015, 11:06