Historia da arte, contidos deste nivel.

Materiais didácticos da materia empregados na aula e outras tarefas.

Materiais didácticos da materia empregados na aula e outras tarefas.

Materiais didácticos da materia empregados na aula e outras tarefas.

Materiais de Xeografía de 2º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente.