Recursos e comentarios de audición para a materia de Análise Musical II

Curso creado para facilitar el acceso a los recursos de la materia de Música de 4º de ESO

Apuntamentos e exercicios teóricos e prácticos da materia de Linguaxe e práctica musical

Material y propuesta de trabajo de la materia de Análisis I de 1º de Bachillerato

Curso con materiais e propostas de traballo para os alumn@s da materia de Canto Coral e Técnica Vocal