Neste curso iremos colgando materiais para poder traballar as diferentes unidades didácticas

Este é un curso xeral con contidos de Física e Química sen especificar para que curso