O primeiro parcial de pendentes de Historia do Mundo Contemporaneo vaise celebrar o 1 de Febreiro.

Nese vou facer un exame que van incluir os seguintes temas.

Tema da Crise do Antigo Réxime.

Tema sobre a Revolución Francesa.

Tema sobre as Revolucións LIberais e Nacionalismo.

Tema da Revolución Industrial.

Tema sobre o Movemento Obreiro.

Para iso tes toda unha serie de materiais de apoio neste curso.