Nesta categoría atópanse os cursos de EPV da ESO e Debuxo Técnico do Bacharelato