Curso para facer o seguimento do PFPP na liña do plan dixital

Curso creado para a elaboración do plan dixital do centro

Curso para mostrar todas las posibilidades de creación de materiales con H5P

Este curso desenvolve estas competencias profesionais docentes mediante un achegamento inicial ao mundo da programación informática encamiñado ao deseño e desenvolvemento de propostas didácticas curriculares que a teñan como mediación