na bitácora relixiovid19.blogspot.com  topades as tarefas para fin de curso  por grupos. A realización supón poder engadir ata dous puntos na nota final (media da 1ª e 2ª avaliación)