Curso de proba

Neste curso estarán a s tarefas a realizar polos alumn@s que teñan a materia pendente de cursos anteriores

Información das actividades realizadas no taller