Cursos dispoñíbeis

Neste curso publicaremos entradas aos programas máis básicos de edición e ferramentas TIC,  para axudarvos nunha situación tan complicada que nos toca vivir, ánimo e empezamos 
#quédateencasa

Neste curso podedes atopar recursos e documentos da xefatura de estudos que son necesarios para o desenvolvemento da función docente no centro.

Nesta área iremos colocando información necesaria para tentar solucionar problemas técnicos na casa. Nalgún caso será precisa a monitorización do voso ordenador remotamente

Curso para o alumnado do Máster en educación secundaria

Este curso vai dirixido aos/ás participantes no curso organizado polo CRF "Uso da aula virtual do centro"

Curso Aula Virtual

Curso práctico para o profesorado onde aprenderemos a utilizar a aula virtual de unha maneira mais eficiente.

Curso de formación de Aula Virtual

-curso proba aula virtual

Curso de aprendizaxe

Curso prueba

Explorando novos mundos.

Curso aula virtual con Pepe

Este vai ser un curso de proba

Curso práctico

Este es un curso de prueba en el aula virtual

curso de formación da aula virtual

Curso Aula virtual. Moodle

ATENCIÓN!!! Pouco a pouco irei cambiando todos os contidos de pepemac.com á aula virtual do centro.

O criterio, a partires de agora, é ollar antes a aula virtual e, SE FOSE NECESARIO, acceder a pepemac.com para desenvolver o que se indique.

Profesora: Marisol Nespereira

No módulo de Representación Gráfica de Instalacións, aprendemos a debuxar e interpretar esquemas de principio de instalacions de frío, calefacción, gas,... así como a súa representación en planos de edificio e situación.


Noticias do sitio

(Ningunha nova foi aínda comentada)