Espazo axuda - Aula Virtual - alumnado 20/21

 

EDIXGAL: as incidencias de usuario e contrasinal da A.V EDIXGAL para 1º e 2º ESO as atende o profesorado que imparte docencia a través de EDIXGAL. As incidencias das familias coa app  aténdense directamente a través do formulario de incidencias do espazo abalar

Para a A.V. Moodle en 3º, 4º ESO, 1º , 2º BACH, Ciclos e EE.DD seguir as seguintes instruccións: 

Titorial 1º acceso á AV: alumnado 

- Video titorial 1º acceso á AV: alumnado

Explica o 1º acceso, como cambiar o contrasinal e actualizar o correo na aula virtual

- Formulario de solicitudes AV Moodle (non EDIXGAL):

No caso de que olvidases o contrasinal e non teñas o correo actualizado. 

Formulario a.v moodle rexeración contrasinal

No caso de que olvidases o contrasinal e teñas o correo actualizado. 

- Estado das solicitudes A.V.:

Comprobe se foi xa atendida a súa incidencia. Recibirá un correo. 

- Avisos foro xeral alumnado A. Virtual 19/20: Chegaran ao correo do alumnado se ten actualizado o seu correo no perfil da aula virtual.

- Mensaxería da aula virtual

Un servizo individualizado de mensaxería entre profesorado e alumnado 

Web IES Sánchez Cantón

Aula virtual profesorado (Restrinxido)

 

DURANTE PECHES COVID - 19 O ALUMNADO SERÁ ATENDIDO A TRAVÉS DOS MEDIOS TELEMÁTICOS ESTABLECIDOS: 

EDIXGAL :  1º E 2º ESO

AV. MODDLE :  3º / 4º ESO, 1º / 2º BACH,  / TSEASD / CTD FÚTBOL E BALONMÁN

CONSULTAR AREA: OS MEUS CURSOS

COMUNICACIÓNS A TRAVÉS DO FORO XERAL ALUMNADO

ACTUALIZACIÓNS WEB(**)

 

ESPAZO AXUDA - AULA VIRTUAL - ALUMNADO 
Necesidade de correo: convén que os alumnos teñan email. Se son pequenos, os pais poden ter tamén a clave e controlar periódicamente. Todo o alumnado do centro precisa ter o seu correo actualizado na aula virtual, senon non poderá recibir avisos de tarefas, calificacións de aula virtual, etc.
Nota: aviso o 26/9/17 sobre solicitude familias na reunión do día 25 - visibilidade do email do alumnado-.  
DESCARGUEN APP ABALARMOBIL
Os avisos do espazo abalar chegan ao teléfono das familias. Se cambian de teléfono e teñen problemas comuniquen a incidencia a través do formulario de incidencias do espazo ABALAR.
*****
*****
*****
*****
SE ESQUECIHES O CONTRASINAL PERO SABES O USUARIO E TES O CORREO ACTUALIZADO NO PERFIL DA AULA VIRTUAL SOLICITA O CAMBIO DO CONTRASINAL DIRECTAMENTE A TRAVÉS DESTE LIGAZÓN E O SISTEMA XA CHO ENVIA AO TEU CORREO ELECTRÓNICO.
Por necesidades de actualización da Aula Virtual, os usuarios e contrasinais de todo o alumnado deixan de funcionar co inicio de cada novo curso escolar, polo que os interesados deben descargar os arquivos ou datos que queiran conservar antes do inicio do curso escolar e preferentemente no mes de xuño - primeira quincena de xullo para o alumnado que aprobou todo en xuño e antes das presentacións do novo curso escolar para o alumnado que participe nas probas extraordinarias no mes  de setembro. 
CARGA DO ALUMNADO ESO / BACH / CICLOS: realízase  logo das presentacións do novo curso escolar,  remitíndose aviso a través de cabeceira da web, foros, espazo abalar, profesorado, titores e aviso impreso as aulas.  Todo o alumnado do centro, incluido o de nova incorporación en 1º ESO, accederán coas 9 letras (3 nome +3  do 1º ap. + 3 do 2º ap.) e o contasinal 1234. Ao entrar, hai que cambiar obrigatoriamente o contrasinal e actualizar o email para poder recibir os avisos.Todo isto o faredes en editar perfil. Seguide o video e as instruccións que tendes na cabeceira da web. 
Pedimos desculpas polas molestias ocasionadas, ainda que este sistema é moi ventaxoso xa que permite cargar todo o alumnado de forma masiva e dunha vez. O alumnado que poida cambiar de grupo deberá solicitar o cambio de usuario (grupo) a través do  Formulario de solicitudes na AV.
Nota: aviso o 26/9/17 sobre solicitude familias na reunión do día 25 - visibilidade do email do alumnado-
En canto ao alumnado de nova incorporación durante o curso  seguiranse os mesmos procedementos. As/os titoras/es colaborarán na xestión da carga deste alumnado.  
 
 
Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC
Última modificación: Sábado, 29 de Agosto do 2020, 16:00