Espazo axuda - Aula Virtual - alumnado 20/21

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
VOLTAR A INICIO AV.  IES SÁNCHEZ CANTÓN
Necesidade de correo para matricularse na aula virtual moodle non EDIXGAL é necesario ter un correo operativo. Co alumnado mais novo os pais poden abrir e xestionar inicialmente estas contas, que serven ademais pare recuperar o contrasinal da aula virtual cando o alumnado non o recorde.

Editamos tamén un Video titorial explicativo se esqueceu o contrasinal da aula virtual Moodle: autoxestión do propio usuario no acceso a aula virtual

Videotitorial: formulario AV Moodle rexeneración contrasinal

A Mensaxería interna da aula virtual:

É Un servizo individualizado de mensaxería entre profesorado e alumnado, solamente visible para as persoas coas que nos comuniquemos. Esta mensaxería non depende do espazo abalar, vémola cando estamos en liña, dentro da aula virtual na parte superior ao lado do noso usuario e contrasinal  aparece un incono cor bermello cando hai unha nova mensaxe.

Os avisos dos foros:

Van ao correo do alumnado.

Visibilidade do correo dos seus fillos:
aviso o 26/9/17 sobre solicitude familias na reunión do día 25 - visibilidade email do alumnado-
INCIDENCIAS COA AV. EDIXGAL:
as incidencias de usuario e contrasinal da AV EDIXGAL para 1º e 2º ESO aténdeas o profesorado que imparte docencia a través de EDIXGAL. As incidencias das familias coa app  aténdense directamente a través do formulario de incidencias do espazo abalar.
Para mais información creamos o ESPAZO AXUDA EDIXGAL FAMILIAS:

****

AV PROFESORADO (E un espazo Restrinxido con informacións exclusivamente para o profesorado)

DESCARGAR APP ABALARMOBIL
Os avisos do espazo Abalar chegan ao teléfono das familias. Se cambian de teléfono e teñen problemas comuniquen a incidencia a través do formulario de incidencias abalarmobil.
VIDEOCONFERENCIAS:
Convén ter unha webcam para acceder ao servizo de videoconferencias, ainda que non tendo a webcam tamén se pode acceder ao servizo e utilizar o audio para seguir a clase e ver en pantalla a sesión. Achegamos uns ligazóns con información sobre este servizo.
AVISO IMPORTANTE - INICIO CURSO ESCOLAR
Por necesidades de actualización da Aula Virtual, os interesados deben descargar os arquivos ou datos que queiran conservar en xuño / xullo para os que aprobaron todo e logo do remate das probas de setembro. A aula virtual EDIXGAL bórrase antes do inicio do curso escolar, a aula MOODLE tamén será seaneada borrando os cursos do profesorado que cambia de destino, polo que o profesorado deberá facer copia de seguridade ou perderá os seus recursos.
PREVISIÓN DA ORGANIZACIÓN DA MATRÍCULA DO ALUMNADO NA AULA VIRTUAL 21/22:
2 CASOS A TER EN CONTA
  • ALUMNADO NOVO:
o alumnado novo logo das presentacións, realizará a automatrícula seguindo as instruccións cando se abra a opción de crear conta.
  • ALUMNADO QUE CONTINUA ESTUDOS:
O resto do alumnado xa matriculado,logo das presentacions, terá un prazo para editar os datos do campo APELIDO, donde va o CURSO E GRUPO, o resto de datos non será necesario cambialos.
Enviaranse instruccións a través de FOROS, ESPAZO ABALAR e cabeceira da WEB do centro. Tamén se informará ao alumnado a través do profesorado, especialmente os/as titores/as, que colaborarán segundo as informacións que irán poñendose tamén para o profesorado.
a partires das presentacións.
 
MATRICULA DO ALUMNADO NOS CURSOS MOODLE 21/22:
faina o profesorado manualmente ou pode autorizar a automatrícula nos seus cursos dándolles a chave correspondente ao seu alumnado. Non confundir a automatrícula na aula virtual da que falamos ao principio coa automatrícula nos cursos, que está xestionada polo profesorado que imparte cada materia.
Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades
Última modificación: Martes, 4 de Maio de 2021, 16:21