Xosé F. Filgueira Valverde

 
A Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas do ano 2015 a

XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE

Xosé F. Filgueira Valverde foi profesor e director do Instituto de Pontevedra. Cando se separaron o Instituto Feminino (que seguiu no edificio do actual Instituto Valle Inclán) e o Masculino (nun edificio novo construído no Verxel), X. F. Filgueira Valverde foi como director do novo Instituto Masculino que tomou o nome actual, Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra. Nel permaneceu ata a súa xubilación.

O 17 de maio de 2015 a Xunta de Galicia celebrou un acto institucional de homenaxe a Xosé F. Filgueira Valverde ás 11 h no Instituto Sánchez Cantón. Asistiron o Presidente da Xunta, o Presidente da RAG, o Conselleiro de Educación e Cultura, o Presidente da Deputación de Pontevedra e outras autoridades.

Comezaron descubrindo unha placa (foto Pontevedraviva) que lembra a Filgueira Valverde no vestíbulo do centro. Seguidamente o Presidente da Xunta de Galicia asinou no libro de honra do Instituto (foto Pontevedraviva) diante dos retratos do Padre Sarmiento e do Padre Feijoo.

Finalmente no Paraninfo realizouse a homenaxe tal e como se pode ver nos dous vídeos:

Palabras de benvida do Sr. Director Don Eladio Otero -ver-

****************************************************************************

Información sobre Filgueira Valverde:

++++++++++++++++++++

1. Xosé F. Filgueira Valverde presidindo o claustro do Instituto:
Filgueira Valverde

2. Xosé F. Filgueira Valverde en Pontevedra:
Filgueira Valverde

3. Xosé F. Filgueira Valverde cos membros do Seminario de Estudos Galegos:
Filgueira Valverde


4.- Filgueira Valverde: Galicia Dixital
 
5. Consello da Cultura Galega. Homenaxe a Filgueira Valverde:
6. Tres pezas audiovisuais con textos de Filgueira Valverde:


7. Contextualizando a Filgueira Valverde:


8. Documento de nomeamento como director do Instituto:
Filgueira Valverde

9. Documento de xubilación como profesor:
Filgueira Valverde
10. Folla de servizos no ano 1957:
Filgueira Valverde
Filgueira Valverde


Filgueira Valverde

Filgueira Valverde

Expediente como alumno do Instituto de Pontevedra

Expediente

Expediente

11. Libros de Xosé Fernando Filgueira Valverde na nosa Biblioteca:

1. Cancionero musical de Galicia.
Autor/es: Filgueira Valverde, J. / Sampedro y Folgar, C.
Editorial: Fundac. Barrie 1982
Localización: MU-27

2.Guía breve del museo de Pontevedra
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Museo 1970
Localización: H-712

3.Guía breve del museo de Pontevedra
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Museo 1970
Localización: H-713

4.Historias de Compostela
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Ed. Xerais 1970
Localización: H-883

5.Historias de Compostela
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Ed. Xerais 1982
Localización: GA-385-5

6.Materiales para la carta arqueológica de la prov.
Autor/es: Filgueira Valverde, J .
Editorial: Museo pontev. 1974
Localización: HA-368

7.P. Isla en Pontevedra, El
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Diput. Pontev. 1981
Localización: H-879

8.Sarmiento de Gamboa
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Dip. Pontevedra 1980
Localización: H-893

9.Tiempo y gozo eterno en la narrativa Medieval
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Ed. Xerais 1982
Localización: LE-5119

10.Tiempo y gozo eterno en la narrativa Medieval
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Ed. Xerais 1982
Localización: GA-385-4

11.Azabacheria
Autor/es: Filgueira Valverde, J.F.
Editorial: Castrelos 1965
Localización: HA-372-17

12.Pontevedreses Universales
Autor/es: Filgueira Valverde, J.F.
Editorial: Dep. Prov. 1971
Localización: H-705-2

13.Pontevedreses Universales
Autor/es: Filgueira Valverde, J.F.
Editorial: Dep. Prov. 1971
Localización: H-705-1


14.Pontevedreses Universales 2
Autor/es: Filgueira Valverde, J.F.
Editorial: Dep. Prov. 1995
Localización: H-706-1


15.Pontevedreses Universales 2
Autor/es: Filgueira Valverde, J.F.
Editorial: Dep. Prov. 1985
Localización: H-706-2


16.Cantiga CIII, La. Noción del tiempo y gozo ete.
Autor/es: Filgueira Valverde, José
Editorial: Tip. Eco Franc. 1936
Localización: GA-8


17.Frei Martín Sarmiento
Autor/es: Filgueira Valverde, X.
Editorial: Deputación
Localización: GA-1613

18.Guía dos fondos do arquivo do Museo de Pontevedra.
Autor/es: Filgueira Valverde, X.
Editorial: Cons. da Cult.G 1991
Localización: H-1687

19.Alfonso X e Galicia e unha escolma de cantigas
Autor/es: Filgueira Valverde, Xose
Editorial: R. Acad. Galega 1980
Localización: GA-42

20.Lírica Medieval gallega y sus perduraciones, sobre
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Bello 1977
Localización: GA-143

21.Cancioneiriño novo de Compostela
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Castrelos 1969
Localización: GA-246-3

22.Quintana viva. Prosas
Autor/es: Filgueira Valverde, X.
Editorial: Galaxia 1971
Localización: GA-395

23.Quintana viva. Prosas de F.V.
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Galaxia 1971
Localización: GA-233-b

24.Quintana viva. Prosas de F.V.
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Galaxia 1971
Localización: GA-233-a

25.Quintana viva
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: La Voz de Galic 2002
Localización: GA-1650-49

26.Quintana viva
Autor/es: Filgueira Valverde, X.
Editorial: Voz de Galicia
Localización: GA-1300-49

27.Rosalía cos rapaces
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Xunta de Galici 1985
Localización: GA-378

28.Ainda sobre o nome e a ascendencia dos Camoes
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Bracara Augusta 1980
Localización: GA-44

29.Adral
Autor/es: Filgueira Valverde, Xosé
Editorial: Ed. do Castro 1979
Localización: GA-28

30.Escultura gallega: el centenario de F. Asorey, la
Autor/es: Filguiera Valverde, J.
Editorial: F.A.B. 1991
Localización: HA-461

31.Viaje a Galicia de Urrabieta
Autor/es: Filgueira Valverde, J.
Editorial: Biliofilos Gall 1969
Localización: HA-370

32. Alonso Montero, Xesús.
Autor/es: Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual.
Editorial Xerais, 2015
Última modificación: Venres, 1 de Febreiro do 2019, 18:06