COMUNICACIÓNS ALUMNADO E FAMILIAS - FORO XERAL IES SÁNCHEZ CANTÓN - EXTENSIÓN NO CGTD

4/11/14 Martes, 11.30 h. Sala de Profesores: Sorteo público da Xunta electoral - eleccións Consello Escolar

4/11/14 Martes, 11.30 h. Sala de Profesores: Sorteo público da Xunta electoral - eleccións Consello Escolar

por Usuario eliminado -
Número de respostas: 6

A todos os sectores da comunidade educativa: ( pais/nais/responsables, alumnado, persoal de admón. e servizos e profesorado):Infórmase do inicio do procedemento que se aplicará para a renovación de membros do Consello Escolar, conforme á Resolución de 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

O vindeiro martes, 4 de novembro ás 11.30 horas terá lugar na sala de profesores o sorteo público da Xunta Electoral, que estará a cargo da organización e supervisión do procedemento da citada elección.

Pontevedra, 28 de outubro de 2014

A Dirección