Actividades de reforzo, repaso e ampliación dos contidos do curso de 4º E.S.O.

O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening e os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.