Departamento de Inglés

Actividades de reforzo, repaso e ampliación dos contidos do curso de 3º E.S.O. O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening e os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.

Actividades de reforzo, repaso e ampliación dos contidos do curso de 4º E.S.O.

O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening e os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.

Material complementario de reforzo, repaso e ampliación para a materia de Lingua Inglesa de 2º Bac.  O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening e os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.

Material complementario de reforzo, repaso e ampliación para a materia de Lingua Inglesa de 1º Bac.  O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening, así como os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.