Departamento de Economía

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Recursos complementarios para a materia de Iniciativa Emprendedora e Empresarial de 4º ESO, curso 2016-2017