Materia optativa de 2º de BAC

Recursos empregados en clase como apoio á docencia e á avaliación da materia de Xeografía e Historia de 2º de ESO.

Recursos empregados en clase como apoio á docencia e á avaliación da materia de Xeografía e Historia de 4º de ESO.

Recursos de apoio ás clases de Historia de España

Recursos empregados en clase como apoio á docencia e á avaliación da materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO.

Materiais de apoio á docencia e á avaliación da materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de BAC