cp inclueActividades para traballar o campo das emocións, habilidades sociais, autocoñecemento e autocoidado, cohesión grupal,.... que se poden realizar nas horas de titoría.