Cursos semipresencias de apoio a lingua e literatura galega.