Cursos semipresencias de apoio a lingua e literatura galega.

CURSO DE LITERATURA E LINGUA GALEGA . 3º ESO

(das orixes ás Irmandades)

1.- Escribir e falar con claridade e criterio. 2.- Estudar o idioma como herdanza, contexto e linguaxe. 3.- Apropiarnos (é dicir: facernos responsables), do patrimonio lingüístico e literario de nosoutros; 4.- Traballarmos as habilidades necesarias; cos apeiros apropiados.

Materiais para o traballo dos temas de Sociolingüística do currículo de 2º de Bacharelato.