AD de matemáticas
Avaliación de diagnóstico da Competencia de Coñecemento e Interacción co mundo Físico realizadas en diversas comunidades.