Neste curso poderás atopar contidos e propostas de actividades e tarefas relacionados coa materia de Lingua castelá e Literatura de primeiro de Bacharelato. Espero que che axude durante o curso 2020-2021

En este curso podrás encontrar contenidos y diversas propuestas en torno a lengua castellana y literatura de cuarto de ESO, así como actividades, tareas, etc. Espero que te sirva como herramienta de ayuda para consolidar tus aprendizajes.  

Neste espazo compartiremos os apuntes, materiais e exercicios da materia de Lingua Castelá e Literatura de 2º de BAC para o curso 2019-2020

Este é un espazo creado para compartir materiais, inquietudes, documentos ... entre as compañeiras do departamento de lingua castelá


A partir de agora traballaremos na Aula Virtual do IES Pintor Colmeiro.