Temario do modulo de Condución de grupos a cabalo.

CadeaConducción de grupos en bicicletas

Neste modulo aprenderemos a guiar grupos en bicicleta polo medio natural en condicións de seguridade
Coñocemento e tratamento de técnicas que melloren o rendemento e cohesión dos grupos nas actividades no medio natural
Neste curso  informaremonos sobre o  coñecemento, tratamento e inclusión     de persoas con alguna discapacidade nas actividades físicas no medio natural.

Neste módulo aprenderemos todo o necesario para programar rutas e guiar  a grupos de distinto tipo polo medio natural.