Tema sobre o humanismo ao longo da historia. Pensadores. Exercicios. O Humanismo Cristián
Traballos con vistas á viaxe a Roma de 2016.