Debuxo técnico I, 1º de bacharelato.

Debuxo técnico II, 2º de bacharelato.

Educación plástica, visual e audiovisual e 3º de ESO