Seminario de formación dentro do PFPP: Ferramentas para a creación de contidos en E-Dixgal. Xestión da plataforma. Creación de recursos dixitais. Duración 20 horas
Datas de formación presencial:
    1. Xoves 17 de novembro de 2022 de 16:30 a 19:00 horas
    2. Xoves 15 de decembro de 2022 de 16:30 a 19:00 horas
    3. Xoves 12 xaneiro de 2023 de 16:30 a 19:00 horas
    4. Xoves 19 xaneiro de 2023 de 16:30 a 19:00 horas

Horas de formación non presencial: 8 horas nas que se farán a entrega das 2 tarefas expostas no curso.

 As persoas que participan nesta formación son as seguintes: Marta, Thais, Estefanía, Emma, Carme, Berta, Jacobo e Mariví.

Neste Plan de Formación -cunha duración de 20 horas- analizaremos e actualizaremos as Normas de Organización e Funcionamento do noso Centro, adecuándoas ás características actuais da comunidade educativa e da lexislación vixente.

Neste curso o profesroado realizará as tarefas relacionadas, por un lado, co consumo responsable, a publicidade ilícita e a seguridade nas compras. Por outro lado, levatrán a cabo tarefas enfocadas ao benestar e a xestión emocional.

Información sobre o uso de ferramentas virtuais institucionais dirixido a pais e nais.

Curso para entregar os resultados do PFPP e poder acreditar a sua certificación.

Neste curso aprenderemos a incorporar libros das editoriais dixitais, incluir recursos ou actividades xa creadas á Moodle de Edixgal, a configurar a avaliación do noso alumnado e repasaremos aspectos importantes e útiles do funcionamento dunha Moodle (coma a aula virtual).