Creacións individuais e colectivas, orais e escritas, con moito amor!sorprendido
Plano de traballo para a recuperación da materia.chiscadela
De historias e outras aventuras. Materiais e producións orais e escritas, con sentidiño, meu!ollos arregalados

Materiais de axuda e outras moitas cousas de interese: gozando co saber!fresco

Información, materiais de axuda e outras aventuras: dálle ao clic!grande sorriso