MP1367. Xestión de mostras biolóxicas

MP1368. Técnicas xerais de laboratorio

MP1369. Bioloxía molecular e citoxenética.

MP1370. Fisiopatoloxía xeral

MP1379. Necropsias

MP1380. Procesamento citolóxico e tisular

MP1381.Citoloxía xinecolóxica

MP1382. Citoloxía xeral