Este é un curso para traballar a orientación académica e profesional co alumnado de 1º de ESO.

Este é un curso para traballar a orientación académica e profesional co alumnado de 2º ESO.  

Este é un curso dirixido a alumnado de 3º de ESO do IES Monte Carrasco, para axudarlle a escoller o seu itinerario formativo para 4º de ESO.

Este é un curso pensado para que escollas o teu futuro académico e profesional despois de que remates a Educación Secundaria Obrigatoria

Información académica e profesional para todo o alumnado do centro: estudios de formación profesional, estudios universitarios, ensinanzas especiais: de idiomas, de deseño, de música, deportivas,...