Utilizaremos esta modalidade para crear entre todos os implicados o proxecto das seccións bilíngües para o curso 2008/09