Neste curso todo o alumnado do centro pode encontrar información sobre diversos aspectos técnicos relacionados coas Aulas Virtuais e pode consultar as dúbidas coas que se poida atopar no uso das mesmas.

Neste curso atoparás tutoriais para o traballo coa Aula Virtual e outros moitos recursos que poden interesar ao profesorado.