Información para o profesorado sobre os distintos kits e material dispoñible dos polos creativos. Colgaranse tamén enlaces relevantes a materiais xa elaborados ou outras experiencias de POLOS CREATIVOS.