Tarefas para realizar o alumnado de 1º de Bacharelato - 3ª Avaliación 

Tarefas para realizar o alumnado de 4º da ESO - 3ª Avaliación 

Contidos, actividades e ligazóns de interese relacionados coa materia de Xeografía e Historia de 1 ºESO

Contidos, actividades e ligazóns de interese relacionados coa materia de Xeografía e Historia de 2º ESO