Recóllense os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que van se avaliados no curso 2019-2020, asi como as medidas excepcionais adoptadas

Próxecto curricular de matemáticas para o curso 2019-20 e para tódolos niveis