Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2018-19
Profesor: Modesto Rozas Lozano

Neste curso abarcaránse tanto contidos de contido xeral como específico, tendo en conta que moita da terminoloxía específica do Comercio Internacional traballarase nos módulos de 2º. Darase prioridade á comunicación oral, que se traballará en todas as sesións de clase por entender que é esencial nas relacións comerciais, pero tamén se traballará diariamente a comunicación escrita. 

O presente curso está orientado para axudar ao alumnado de 2º Bach a acadar os obxectivoss programados de xeito que garantan a superación da ABAU así como outros obxectivis que supoñan a garantía de éxito na súa competeencia lingüística para a vida profesional.

POLITICAS de MARKETING

1ºCS XESTION VENDAS e ESPAZOS COMERCIAIS

Curso 2019-2020

Profesora: Margarita Otero Portela