Cursos de departamentos

O Club de Lectura do IES Luís Seoane denomínase Cando Lemos e está distribuído, durante o curso escolar 2021-22, nas seguintes seccións:


- GRUPO ALFA: 1º ESO, 2º ESO. Profesoras encargadas: SOLEDAD CUBA LÓPEZ, ENMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARTA GONZÁLEZ MIRANDA e LUCÍA VIÉITEZ TOURIÑO.

- GRUPO OMEGA 1: 1º BACHARELATO. Profesoras encargadas: SOLEDAD CUBA LÓPEZ, ENMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARTA GONZÁLEZ MIRANDA e LUCÍA VIÉITEZ TOURIÑO. 

- GRUPO OMEGA 33º ESO y 4º ESO. Profesoras encargadas: SOLEDAD CUBA LÓPEZ, ENMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARTA GONZÁLEZ MIRANDA e LUCÍA VIÉITEZ TOURIÑO.

Actas e outros materiais do Departamento de Administración e Xestión