Cursos de departamentos

o Clud de Lectura do IES Luís Seoane denomínase Cando Lemos e está distribuído, durante o curso escolar 2020-21 nas seguintes seccións:

- GRUPO ALFA: 1º ESO, 2º ESO. Profesoras encargadas: Carmen García, Loli Suárez

- GRUPO OMEGA 1: 1º BACHARELATO. Profesora encargada: Henar Rodríguez 

- GRUPO OMEGA 2: 2º BACHARELATO. Profesora encargada: María Xosé Dourado 

- GRUPO OMEGA 33º ESO. Profesor encargado: Xosé Manuel Corredoira

- GRUPO OMEGA 44º ESO. Profesoras encargadas: Lorena Rey, Natalia Veiga

Actas e outros materiais do Departamento de Administración e Xestión