Grupo de traballo

           ¡SEMINARIO AULA VIRTUAL!

     Docente externa (9h): Saínza Martínez 

     Coordinadora seminario: María Gómez Curso do PFFP de comercio electrónico e marketing dixital

Grupo de Traballo

Curso 2019-20

Ponente: Modesto Rozas

Grupo de Traballo de Igualdade do IES Luís Seoane

POLITICAS de MARKETING

1ºCS XESTION VENDAS e ESPAZOS COMERCIAIS

Curso 2019-2020

Profesora: Margarita Otero Portela

GRUPO DE TRABALLO: PROGRAMAS EUROPEOS