Neste curso realizaremos labores básicas dun tapiceiro-a artesanal, é dicir, recubrir ou forrar con telas ou pel bastidores de madeira (asentos ou similar) mellorando a comodidade dos mesmos instalando elementos de acolchado (espumas, cinchas..) fixados mediante grapas ou tacholas.

As operacións de acabado básico en acabamentos é un parte fundamental dos traballos coa madeira. Durante este proceso aprenderemos a dotar as superficies de madeira dunha maior protección e ademais realzar a súa beleza mediante aplicación de produtos con diferentes técnicas.

atención o cliente é o servizo proporcionado por unha empresa co fin de relacionarse cos clientes-as e anticiparse á satisfacción das súas necesidades. É unha ferramenta eficaz para interactuar cos clientes-as brindando asesoramento adecuado para asegurar o uso correcto dun produto ou dun servizo.