Este módulo contén a formación necesaria para realizar as actividades de apoio administrativo no ámbito fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade.

Empresa na aula é un modulo esencialmente práctico. Imos emprezar facendo un plan de empresa para, de seguido, basear todo o noso traballo administrativo na plataforma dixital Sefed. Onde temos provedores, clientes, bancos, organismos publicos, tienda virtual, etc, utilizando o telefono e o ordenadolr para poñernos en contacto real con mais de 7.500 emrpesas que temos na plataforma.