Materiais para a recuperación das materias pendentes de Tecnoloxía:

  • Tecnoloxía 2º ESO
  • Tecnoloxía 3º ESO
Boletins de Traballo e materiais de repaso.

Tecnoloxía de 1º da ESO Bilingüe. LOMLOE. Carga lectiva: 3h/semanais

Tecnoloxía e Dixitalización I de 1º da ESO. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Tecnoloxía de 2º da ESO. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Tecnoloxía de 2º da ESO Bilingüe. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia de libre configuración autonómica.

Destinada ao alumnado de 2º da ESO.

Contidos da materia LOMLOE: Educación Dixital. Curso: 3º ESO. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia optativa en 4º ESO. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia optativa en 4º ESO. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia optativa de 1º BAC en cualquiera de sus modalidades. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 4H/semanais

Tecnoloxía e Enxeñería I de 1º de BAC del bachillerato científico-tecnológico. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 4H/semanais
Material didáctico formado por documentación teórica, actividades y documentación complementaria para cursar la materia de Tecnología Industrial 1 de 1º de BAC del bachillerato científico-tecnológico.

Materia optativa TIC II de 2º BAC. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Optativa Imaxe e son de 2ºBAC