Proxecto interdisciplinar entre os Dptos de Bio-Xeo, Fis-Quim e Tecnoloxía coa finalidade de utilizar as tecnoloxías de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) nas nosas clases como modelo motivador de aprendizaxe.

Ficha de seguimento da avaliación de alumnos/as.

Materiais para a recuperación das materias pendentes de Tecnoloxía:

  • Tecnoloxía 2º ESO
  • Tecnoloxía 3º ESO
Boletins de Traballo e materiais de repaso.

Tecnoloxía de 1º da ESO Bilingüe. LOMLOE. Carga lectiva: 3h/semanais

Tecnoloxía e Dixitalización I de 1º da ESO. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Tecnoloxía de 2º da ESO Bilingüe. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Tecnoloxía de 2º da ESO. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Contidos da materia LOMLOE: Educación Dixital. Curso: 3º ESO. Carga lectiva: 3H/semanais

Neste curso colgaranse tódalas unidades do curso de Tecnoloxía e Dixitalización de 2º ESO

Materia optativa en 4º ESO. LOMLOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia optativa en 4º ESO. LOE. Carga lectiva: 3H/semanais

Materia optativa de 1º BAC en cualquiera de sus modalidades. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 4H/semanais

Tecnoloxía e Enxeñería I de 1º de BAC del bachillerato científico-tecnológico. Materia LOMLOE. Carga lectiva: 4H/semanais